Order Diazepam Online Europe Buy Soma Online Us To Us Buy Carisoprodol India Buy Xanax Reviews Buy Phentermine 15Mg Buy Cheap Carisoprodol Online
Descomptes

Aplicables (a excepció dels cursos de català) a tots els cursos aquí descrits.

10% de descompte

  • Família nombrosa / monoparental
  • Persones en situació d’atur
  • Persones amb discapacitat (amb targeta acreditativa de la discapacitat)
  • Jubilats
  • Titulars del Carnet Cassà Jove
  • Dos germans (menors de 18 anys) inscrits en activitats incloses en aquest llibret. Descompte en ambdues activitats.
  • Persones que s’inscriguin en dues o més activitats incloses en aquest llibret. Descompte en cada activitat.
  • Cursos anuals (realitzant el pagament d’un sol cop abans de l’inici de l’activitat).
 

Tots els descomptes s’han de sol•licitar un cop es formalitza la inscripció i aportant la documentació que justifica la situació en cada cas.

Cada sol•licitant només pot acollir-se a un descompte.