Buy Generic Zolpidem Buy Phentermine 40 Mg Buy Zolpidem Online Canada Buy Ambien Cr Uk Buy Adipex Diet Pills Online Buy Adipex Australia
Estructura

salagala 0025

El Ple de l’Ajuntament de Cassà de la Selva va aprovar el febrer de 2003 els estatuts del Centre Cultural Sala Galà com a organisme autònom.

En data 1 d’abril de 2014, el Centre Cultural Sala Galà passa a formar part completament de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, subrogant-se aquest amb tots els drets i obligacions.