Buy Real Diazepam Uk Generic Ambien Price Cheap Generic Adipex Buy Soma From Mexico Buy Ambien Cheap
Organigrama i personal

Actualment , el Centre Cultural Sala Galà està organitzat de la següent manera i compta amb el següent personal:


personal

 

REGIDORASílvia Martí

TÈCNICA DE CULTURA I JOVENTUTCristina Canyet

COORDINADORA DE L’ESCOLA D’ART JOSEP LLOVERASMariona Puigbaldoyra 

COORDINADOR DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA Conrad Rafart

DIRECTORA BIBLIOTECACoral Puntí

BIBLIOTECÀRIESGraciela Martinez | Anna Molas 

ADMINISTRACIÓ I PUNT D’INFORMACIÓJuan Cabrera

CONSERGE I MANTENIMENT D’EDIFICISVíctor Ortiz