Buy Real Diazepam Uk Generic Ambien Price Cheap Generic Adipex Buy Soma From Mexico Buy Ambien Cheap
Organigrama i personal

Actualment , el Centre Cultural Sala Galà està organitzat de la següent manera i compta amb el següent personal:


personal

 

REGIDORA: Esther Domínguez Tarré

DIRECTORA DEL CENTRE CULTURAL SALA GALÀCristina Canyet

COORDINADORA DE L’ESCOLA D’ART JOSEP LLOVERAS: Marta Carreté

COORDINADOR DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA Conrad Rafart

DIRECTORA BIBLIOTECACoral Puntí

BIBLIOTECÀRIESGraciela Martinez i Anna Molas

ADMINISTRACIÓ I PUNT D’INFORMACIÓJuan Cabrera